Błogosławieni Miłosierni

albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7)