Uwaga!

Poradnia "Miłość i Odpowiedzialność" przy bazylice Mariackiej będzie otwarta od środy 4 października br. z wyjatkiem 7 października br.

PONIEDZIAŁEK

10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

pokój 1:

16.00– 18.00
Psycholog: problemy małżeńskie
i rodzinne

pokój 2:

16.00 – 18.00
Kapłan: porady duszpasterskie
i z prawa kanonicznego

WTOREK

10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

pokój 1:

16.00 – 18.00
Specjalista ds. rodziny:problemy prawno-rodzinne i małżeńskie pokój 2:

 

17.30 – 18.30
Prawnik: porady z prawa cywilnego

ŚRODA

10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

pokój 1:

16.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego
– nauczyciel NPR
Porady w języku angielskimm i polskim

pokój 2:

17.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego
– nauczyciel NPR
Porady w języku angielskim

CZWARTEK

10.00 – 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

pokój 1:

15.00 – 18.00
Psycholog: problemy osobiste, małżeńskie i rodzinne

pokój 2:

15.00 – 18.00
Psychiatra: problemy zdrowia psychicznego

 PIĄTEK

10.00 – 11.00
 Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR; język angielski,
j.polski;
problemy z płodnością

pokój 1:

16.00 – 18.00
Doradca Życia Rodzinnego

pokój 2:

16.00 - 17.00

Prawnik: porady z prawa pracy, rodzinnego, cywilnego, administracyjnego i inne

17.00 – 18.00
Specjalista: problemy alkoholowe

 

SOBOTA

pokój 1: 

 

 

pokój 1:

 W sobotę 7 października br. poradnia jest nieczynna przez cały dzień.


16.00 - 18.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

10.00 - 11.00
Doradca Życia Rodzinnego – Nauczyciel NPR

pokój 2:
10.00 – 11.30
Poradnia powołaniowa – rozeznanie powołania

Wszystkie porady są bezpłatne! Nie prowadzimy leczenia, nie wydajemy recept, służymy radą w rozpoznaniu i rozwiązaniu problemu. 

Narzeczeni przygotowujący się do sakramentu małżeństwa są przyjmowani przez wszystkich Doradców Życia Rodzinnego.