Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

  • Kocha jednak nie sama dusza, ani nie samo ciało: kocha człowiek, osoba, która kocha jako stworzenie jednostkowe, złożone z ciała i duszy. Jedynie wówczas, kiedy obydwa wymiary stapiają się naprawdę w jedną całość, człowiek staje się w pełni sobą.

    Benedykt XVI

Ruch Domowy Kościół
jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele.

 

Łączy w sobie charyzmaty dwóch ruchów:

Ruchu Światło-Życie (oaza.pl)
i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (end.org.pl).

 

Dorobek i doświadczenia obu tych ruchów, jak również nauka Soboru Watykańskiego II o małżeństwie i rodzinie zainspirowały ks. Franciszka Blachnickiego do pracy z rodzinami, do tworzenia ruchu wspólnoty rodzinnej.

Nasze galerie

GALERIE

Sanktuaria
Z życia wydział...