Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

Temat 52: Odpowiedzialność rodzicielska.

Motto: „Człowiek rozumny na kroki swe zważa.” (Prz 14, 15).

Kochani Małżonkowie!

Każda osoba ma własną i niepowtarzalną drogę świętości, która prowadzi do źródła miłości. W przypadku małżonków droga ta wiedzie przez odpowiedzialne rodzicielstwo, które dla męża i żony jest jednym z najważniejszych sposobów dążenia do doskonałości, do której wzywa sam Jezus Chrystus.

Czytaj więcej...

Temat 51: Płodność miłości małżeńskiej.

Motto: „Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…” (J 15, 16)

Kochani Małżonkowie!

Inspirując się pragnieniem wzrastania w miłości, tym razem - w ramach formacji małżonków podejmujemy zagadnienie płodności miłości, na którą to bł. Paweł VI wskazuje w encyklice Humanae vitae, wymieniając ją jako jedną z naczelnych cech miłości małżeńskiej.

Czytaj więcej...

Temat 50: Miłość wierna i wyłączna.
Motto: „Każdy bowiem, kto jest wierny w rzeczach małych, jest też wierny i w rzeczach największych.
(Łk 16, 10) 

Kochani Małżonkowie!
W przeddzień zawarcia sakramentalnego małżeństwa, jeszcze jako narzeczeni - pewni wzajemnej miłości oraz pełni nadziei i wiary w dozgonną miłość małżeńską - zapewne nie dopuszczaliśmy myśli, że w przyszłości mogłyby zaistnieć takie okoliczności, które uniemożliwią nam wytrwanie w zgodzie małżeńskiej do końca życia. Jeśli myślenie takie podyktowane było odpowiedzialnością i świadomością tego, na czym polega miłość między mężem i żoną, a nie naiwnością, to dowód, że do małżeństwa dobrze się przygotowaliśmy.

Czytaj więcej...

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

20180609 1 ogolnopolska pielgrzymka rodzin dziecka utraconego krakow lagiewniki plakat pielgrzymki

Godziny pracy WDR w czasie wakacji

Wydział Duszpasterstwa Rodzin
z powodu wakacji, w II i IV sobotę miesiąca lipca i sierpnia jest nieczynny.

 

PRAWDA 
o
procedurze IN VITRO

(2 strony A4
- pobierz, przeczytaj, podaj dalej)

STUDIUM TEOLOGII RODZINY