Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

 

NaProTechnology® ( ang. Natural Procreative Technology czyli technologia naturalnej prokreacji ) a w spolszczonej wersji naprotechnologia jest nową rozwijającą się dyscypliną naukową w zakresie nauk medycznych znaną na świecie już od ponad trzydziestu lat, a w Polsce dopiero od dwóch lat. Jej twórcą jest prof. Thomas W. Hilgers, który rozpoczął badania służące jej rozwojowi pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku na Uniwersytecie Creightona. W 1985 roku założył z żoną Instytut Papieża Pawła VI w Omaha, w stanie Nebraska, którego statutowym celem jest prowadzenie badań naukowych i rozwijanie leczenia problemów niepłodności zgodnie z nauką Kościoła. Prof. Thomas W. Hilgers w 1994 roku został zaproszony przez Jana Pawła II do stałego członkostwa w Papieskiej Akademii Życia. Przez pięć lat był też – wraz z żoną – członkiem Papieskiej Rady ds. Rodziny. Jest ojcem córki i czterech synów.

 

Naprotechnologia zajmuje się monitorowaniem fizjologicznej płodności i diagnozowaniem zaburzeń cyklu miesiączkowego. Poza niepłodnością może być pomocna w leczeniu takich problemów, jak:

- nawracające poronienia,

- syndrom napięcia przedmiesiączkowego,

- depresja poporodowa,

- przedwczesne porody.

Pomaga także precyzyjnie określić początek ciąży, oferuje szeroki zakres działań chirurgicznych likwidujących nieprawidłowości w obrębie narządu rodnego z zastosowaniem nowatorskich metod oraz umożliwia diagnostykę i leczenie profilaktyczne problemów ginekologicznych, które przy dłuższym rozwoju powodują niepłodność .

 

Podstawą diagnostyki i leczenia jest system standaryzowanych obserwacji biowskaźników podczas cyklu miesiączkowego kobiety. Nosi on nazwę Creighton Model System ( CrMS ) . Obserwacje dotyczą głównie wydzieliny pochwowej i nie chodzi tylko o śluz szyjkowy , ale także o wszelkie inne zaobserwowane wydzieliny. Obserwuje się także wiele innych biomarkerów, czyli biologicznych „ znaczników ”, które dotyczą organizmu kobiety w czasie całego cyklu ( np. ból okołoowulacyjny, ból piersi ) . Małżonkowie pod opieką instruktora CrMS uczą się prowadzenia obserwacji i zapisu jej wyników na karcie cyklu stosując standaryzowany system symboli używanych na całym świecie. Dlatego nie jest istotne, czy pacjenci konsultują się z instruktorem z Polski , Irlandii, Francji czy USA, bo każdy z nich będzie w stanie odpowiednio zinterpretować kartę obserwacji. Karta cyklu jest dla lekarza - konsultanta NaProTechnology® niezwykle cenną informacją diagnostyczną. Uważna analiza zapisu obserwacji na karcie cyklu pozwala dostrzec i zdiagnozować istniejące nieprawidłowości oraz podjąć dalszą ukierunkowaną diagnostykę i właściwe leczenie czy to chirurgiczne czy farmakologiczne. Na podstawie opisu śluzu ( rozciągliwość, konsystencja, kolor ) można określić dni płodne i niepłodne, jak również wstępnie zdiagnozować między innymi : zaburzenia hormonalne, zapalenie szyjki macicy, polip śluzówki, zespół niepękającego pęcherzyka, zespół wielotorbielowatych jajników ( PCO ) zespół policystycznych jajników ( PCOS ), endometriozę czy włóknisty nowotwór macicy. Każde z tych schorzeń musi zostać ostatecznie potwierdzone badaniem lekarskim .

Małżonkowie prowadząc obserwacje uczą się określać swój czas fizjologicznej płodności w cyklu miesiączkowym . Jeżeli ich pragnieniem jest poczęcie dziecka to wykorzystując tę wiedzę mogą podjąć współżycie w okresie płodności .

 

Schemat postępowania diagnostyczno – terapeutycznego wg naprotechnologii :

 

Etap I – zidentyfikowanie problemu ( 2 – 6 miesięcy )

Nauka Creighton Model System oraz interpretacja kart obserwacji cyklu z instruktorem CrSM . Przeprowadzenie badań biochemicznych ( profil hormonalny danej kobiety , który wykonuje się przez wielokrotne badania poziomu hormonów, w ściśle określonych dniach cyklu , które musi wyznaczyć kobieta na podstawie swoich obserwacji ), ultrasonograficznych ( w tym monitorowanie owulacji ), badanie nasienia z poszanowaniem zasad moralnych , diagnostyka zabiegowa ( laparoskopia bliższego kontaktu , histeroskopia, selektywna histerosalpingografia i inne ) .

 

Etap II – leczenie ( 1 – 6 miesięcy )

Obserwacje według Creighton Model System oraz leczenie farmakologiczne i zabiegowe z wykorzystaniem technologii laserowej , mikrochirurgii ( udrażnianie jajowodów ) , strategii przeciwzrostowych, plastyka narządu rodnego i innych . Równolegle ma miejsce diagnostyka niepłodności męskiej .

 

Etap III – utrzymanie 12 efektownych , „dobrych” cykli

Obserwacje według Creighton Model System oraz m.in. utrzymanie prawidłowego przebiegu krwawienia, rozwoju śluzu, owulacji, długości trwania oraz jakości fazy poowulacyjnej, prawidłowego stężenia hormonów .

 

W naprotechnologii punktem końcowym prowadzonych badań jest urodzenie dziecka dlatego prowadzenie obserwacji umożliwia bardzo wczesne potwierdzenie zaistniałego poczęcia dziecka oraz precyzyjne wyznaczenie terminu porodu , a także wdrożenie monitorowania stężenia hormonów zwłaszcza progesteronu przez cały czas trwania ciąży. Zapobiega to w znacznym stopniu poronieniom oraz porodom przedwczesnym.

 

Najważniejszy pozytywny aspekt naprotechnologii to szacunek do życia i godności każdego istnienia ludzkiego. Każda poczęta istota ludzka otrzymuje możliwość rozwoju i istnienia.

Dodatkowe informacje na stronach internetowych:

www.leczenie-nieplodnosci.pl

www.napromedica.pl

 

Bożena Woszczyna

 

 

 

 

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

20180609 1 ogolnopolska pielgrzymka rodzin dziecka utraconego krakow lagiewniki plakat pielgrzymki