Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

Narzeczeni po odbyciu wszystkich katechez udają się na trzy spotkania do poradni życia rodzinnego.

Poradnie służą pomocą w:

  • przygotowaniu się do ważnego wydarzenia w życiu jakim jest sakrament małżeństwa,
  • rozwiązywaniu trudności w wierze,
  • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
  • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości narzeczeńskiej, małżeńskiej i rodzinnej,
  • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
  • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
  • poszerzeniu wiedzy o metodach naturalnego planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,

Dwa z trzech spotkań w poradni można zastąpić jednodniowym "Kursem naturalnego rozpoznawania płodności w/g metody prof. J. Rötzera (NPR)" lub jednodniowym udziałem na "Warsztatach Komunikacji Małżeńskiej (WKM)" .
Informacje o tych kursach znajdują się na stronie internetowej Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Zapisy dokonywane są telefonicznie w WDR

NOWA WITRYNA WDR

20180921 nowa strona wdr 500px

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

20180916 26 pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do kalwarii zebrzydowskiej l 500

2018092223 34 pielgrzymka malzenstw i rodzin na jasna gore l 500

20180609 1 ogolnopolska pielgrzymka rodzin dziecka utraconego krakow lagiewniki plakat pielgrzymki

STUDIUM TEOLOGII RODZINY