Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

Najpóźniej trzy miesiące przed ślubem oboje narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej w miejscu zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego i przynoszą ze sobą:

 

  1. Dowody osobiste,
  2. Metryki chrztu do ślubu (wypisane do 6 m-cy przed dniem przedłożenia w kancelarii),
  3. 3 kopie z USC stwierdzające stan wolny narzeczonych (te dokumenty potrzebne są w celu zawarcia tzw. ślubu konkordatowego czyli ze skutkiem cywilnym). Są ważne tylko 6 miesięcy od daty wydania i muszą być aktualne (ważne) w dniu ślubu!. W innym wypadku potrzebny jest dokument kontraktu cywilnego,
  4. Indeks (świadectwo) ukończenia katechizacji,
  5. Świadectwo ukończenia Katechez dla narzeczonych i odbycia 3 spotkań w Katolickiej Poradni Życia Rodzinnego.

NOWA WITRYNA WDR

20180921 nowa strona wdr 500px

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

20180916 26 pielgrzymka rodzin archidiecezji krakowskiej do kalwarii zebrzydowskiej l 500

2018092223 34 pielgrzymka malzenstw i rodzin na jasna gore l 500

20180609 1 ogolnopolska pielgrzymka rodzin dziecka utraconego krakow lagiewniki plakat pielgrzymki

STUDIUM TEOLOGII RODZINY