Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

    Stowarzyszenie Teologów Moralistów przyjmuje z niepokojem do wiadomości próby deprecjonowania inicjatyw zmierzających do powiększenia zakresu ochrony prawa do życia dzieci nienarodzonych.
      Zdecydowanie odrzucamy insynuację, zawartą w stanowisku Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników z kwietnia 2018 r. (dotyczącym zasad i warunków podejmowania indywidualnych decyzji prokreacyjnych w przypadku pojawienia się wad wrodzonych lub wystąpienia zaburzeń rozwojowych u potomstwa), że kwestionowanie rzekomego prawa kobiety do samowolnego decydowania o życiu i śmierci dziecka, które nosi w swoim łonie, miałoby być postawą nieludzką, godzącą w jej wolność prokreacyjną. Uważamy, że zawsze nieludzkie jest raczej traktowanie dziecka poczętego obciążonego wadami jako istoty pozbawionej praw, która może zostać uśmiercona w majestacie prawa.

Czytaj więcej...

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY