Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

W niedzielę 16 września br. odbyła się XXVI Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa św. Jana Pawła II zaczerpnięte z Listu do rodzinRodzina centrum i sercem cywilizacji miłości. Przesłanie to wydaje się być niezwykle aktualne wobec gwałtownych zmian zachodzących w naszej kulturze. Bardzo trafnie opisuje je amerykański pisarz Alvin Toffler stwierdzając: ,,w nasze życie wdziera się już nowa cywilizacja [...]; niesie ze sobą nowy styl życia rodzinnego, zmiany w pracy, w miłości i w życiu, nową gospodarkę, nowe konflikty polityczne, a przede wszystkim – zupełnie odmienną świadomość’’ (A. Toffler, Trzecia fala, PIW, Warszawa 1985, s.33).

Pielgrzymka rozpoczęła się Drogą Krzyżową, podczas której rozważaliśmy stacje drogi krzyżowej przygotowane przez Ludmiłę i Stanisława Grygielów, przyjaciół Jana Pawła II, którzy również uczestniczyli w pielgrzymce. Następnie została odprawiona Msza święta, na której zebrało się kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów: małżonków i całych rodzin z dziećmi z całej archidiecezji. Sprawowana ona była pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Obecny był również bp Jan Szkodoń. Wśród pielgrzymujących rodzin byli także: wicepremier Beata Szydło z mężem oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik z małzonką. Po homilii, w której Arcybiskup mówił o wielikm znaczeniu wychowania dzieci w rodzinach dla zachowania wiary i polskości, nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Na zakończenie Mszy świętej odbyło się błogosławieństwo ziarna siewnego i nasion.

Foto relacja z pielgrzymki
Homilia Arcybiskupa

Plakat XXVI Pielgrzymki Rodzin ...

W naszej Archidiecezji od przeszło 25 lat niestrudzenie spotykamy się na Pielgrzymce Rodzin u Matki Bożej Kalwaryjskiej, by zawierzać rodziny i małżeństwa. Mamy nadzieję, że w obecnym roku związanym z 40. rocznicą wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża oraz Jubileuszem 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie, zaowocuje ona szczególnymi łaskami, które pomogą nam znajdować nowe formy duszpasterskiego towarzyszenia w kształtowaniu świadomości naszych rodzin, by - pomimo wielu zagrożeń - niezmiennie pozostawały centrum i sercem cywilizacji miłości.

 (zdjęcie na plakacie Tomasz Baluś)

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY