Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

MIŁOŚĆ WARTA OBRĄCZEK. JAK ZBUDOWAĆ MAŁŻEŃSTWO NA CAŁE ŻYCIE
PREZENTACJA KSIĄŻKI KS. DR. HAB. ROBERTA SKRZYPCZAKA

4 czerwca w kościele św. Szczepana w Krakowie, odbyło sie spotkanie z autorem książki pod ww. tytułem, cenionym katechistą, rekolekcjonistą i duszpasterzem akademickim z Warszawy, ks. dr hab. Robertem Skrzypczakiem.

Na spotkanie przybyło wiele młodych ludzi, którzy chcą budować lub odbudować trwały związek.

Ks. Skrzypczak: „Człowiek od zawsze najbardziej obawiał się tego, czego najmocniej pragnął. Dlatego też na drodze realizacji wielu projektów miłości stoi lęk”.

 

 Z wielką lekkością, trafiającą do słuchacza, mówi On o rzeczach trudnych i ważnych dla ludzkiego życia. Porusza sprawy, które dotykają najgłębszych pragnień i potrzeb człowieka. Nic więc dziwnego, że w prezentacji Jego książki pt. "MIŁOŚĆ WARTA OBRĄCZEK. Jak zbudować małżeństwo na całe życie” wzięła udział duża liczba słuchaczy. W większości byli to ludzie młodzi. Świadczy to o tym, że największym pragnieniem człowieka jest miłość i wszyscy poszukujemy właściwych odpowiedzi na pytania dotyczące budowania wzajemnych, trwałych więzi w małżeństwie i rodzinie. Prezentując swoją najnowszą książkę,
ks. dr hab. Robert Skrzypczak mówił do „tych, co szukają, do tych, co znaleźli i do tych, co myślą, że się pomylili…”.

Prezentację ubogaciło świadectwo ks. Roberta podczas homilii na Mszy św. poprzedzającej spotkanie. Zachęcał On w niej, aby poznać samego siebie. Zobacz co masz w sercu – jak mówili pierwsi chrześcijanie a poznasz Chrystusa. Człowiek jest tym, co ma w sercu. Jeden ze znajomych zakonników zapytał Księdza, gdy ten miał 20 lat: „Robert, czy jest w tobie miłość Boga?” Pytanie to zapadło Mu na całe życie. Nawet w dzisiejszych czasach bywa, że sam zadaje je sobie i sprawdza się.

Jest to pytanie, które powinniśmy zadać również sobie: „Czy jest we mnie miłość Boga?”; „Czy w moim życiu jest miejsce dla Chrystusa?”. Kto pozna Chrystusa, pozna tajemnicę Boga.

W dzisiejszym świecie ludzie cierpią na cichą apostazję, stwierdził to już św. Ojciec Pio pod koniec swojego życia. Jakże aktualna to prawda. Człowiek zrywa świadomie i dobrowolnie z Jezusem, odrywa się od Kościoła, od korzeni swojego istnienia – zauważył ks. Skrzypczak. Na koniec homilii podzielił się prawdą, którą usłyszał, gdy stał przed wyborem: małżeństwo czy kapłaństwo. „To czy Ty będziesz księdzem czy nie, to nie jest ważne, (…) ale Twoim powołaniem jest stać się uczniem Chrystusa”. Bóg pomaga odkryć powołanie, aby być dobrym mężem, ojcem, babcią, ale najważniejszym jest mieć świadomość, że Bóg mnie kocha.

Prezentując swoją książkę, Autor na początku nakreślił pokrótce skutki rewolucji seksualnej 1968 r. Od tego czasu, kiedy to nawoływano do odrzucenia wszelkich zasad i autorytetów, stajemy się pokoleniem ludzi poranionych, cierpiących. Nie umiemy budować relacji i nie mamy odpowiedniego odnoszenia do własnego ciała. Pogubiliśmy się w życiu i nie wiemy, co to znaczy być człowiekiem, który kocha. Mamy problem z tożsamością, nie wiemy, co to znaczy być mężczyzną, kobietą i jak zbudować rodzinę. Chorobą cywilizacyjną XXI wieku jest również samotność. Lekarstwem na taki stan rzeczy jest – jak zauważył Prelegent - zanurzenie się w mądrości Kościoła. W Piśmie świętym, w Księdze Rodzaju znajdziemy „instrukcję obsługi”, co to znaczy być mężczyzną, co to znaczy być kobietą. Nosimy w sobie obraz Boga, który jest Miłością, jest Trójcą Świętą – Osobami, które żyją nieustannie w stanie miłości – wzajemnym obdarowywaniu się. Męskość i kobiecość jest nam po to podarowana, abyśmy mogli żyć w relacji. Należy odrzucić poglądy manicheizmu i przywrócić właściwe znaczenie seksualności. Mówca stwierdził, że seksualność jest nam dana po to, aby podarować siebie. Chrystusowi i Kościołowi w przypadku życia w celibacie, kapłaństwie lub uczynić z siebie bezinteresowny dar, oddając się „swojej kobiecie, swojemu mężczyźnie. (…) Narzędziem tego oddania jest seksualność”. W momencie pełnego oddania się małżonków, obdarowania dwojga ludzi wzajemną miłością, „zostaje poruszony sakrament i otrzymujecie Ducha Świętego”, „to jest miejsce twojego uświęcenia, twoja seksualność jest miejscem, które Bóg wybrał, aby wyrazić samego siebie. (…) Dlatego seksualność jest święta” – mówił Prelegent przytaczając myśli św. Jana Pawła II.

Jeśli chcesz zbudować dobre małżeństwo, pamiętaj, nie ma małżeństwa bez przebaczenia - powiedział ks. Robert - jesteście inni i tej różnicy nie da się zasypać. „To będzie przyczyną bólu, chyba że będziesz stosować antybiotyk, jakim jest przebaczenie”. Małżeństwo wymaga przede wszystkim stosowania przebaczenia, „siedemdziesiąt siedem razy” jak to powiedział Chrystus Piotrowi. To On daje nam dostęp do takiej siły, żebyśmy mieli z czego czerpać w tych wszystkich momentach, w których wydaje się, że „dochodzimy do ściany” i nie ma wyjścia. Dostęp do takiej siły, do samego Chrystusa daje nam sakrament małżeństwa.

„Nie sposób przytoczyć tu wszystkich wątków poruszanych przez naszego Mówcę – o świętości we dwoje, miłości, która potrzebuje sakramentu, która nie może obejść się bez czułości, latających talerzach, o słońcu, które nie powinno zachodzić nad naszym gniewem i wreszcie o tym, że każde małżeństwo wcześniej czy później dotyka krzyż. I to jest nasze ocalenie w dzisiejszych czasach, które wydają się pogrążać w coraz większym chaosie. „Jeżeli własny krzyż będziesz umiał połączyć z krzyżem Chrystusa, doświadczysz ogromnej płodności w miłości” – zachęcał do takiej postawy Ksiądz Robert.

Szczęśliwe małżeństwo na całe życie? Jest możliwe, nawet mimo naszych krzyży, ale tylko mając świadomość, że to miłość Chrystusa jest powodem, dla którego podejmujemy całe nasze życie. Właśnie między innymi odkrycia tej prawdy pomaga nam dokonać w książce Miłość warta obrączek. Jak zbudować małżeństwo na całe życie ks. dr Robert Skrzypczak.

Spotkanie zostało zorganizowane przez ogólnopolskie Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł Wychowania we współpracy z gliwickim Instytutem Globalizacji.

Celina Wojtas

 

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY