Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

2018 rodzina i wychowanie z plakatu

W dniu 16 maja 2018 odbyła się piąta konferencja dotycząca wychowania chrześcijańskiego w rodzinie. Spotkanie było kolejnym punktem wpisującym się w cykl konferencji organizowanych przez oo. Karmelitów posługujących w Bazylice oo. Karmelitów „Na Piasku”. Tym razem zaproszonym prelegentem był ks. dr Dariusz Oko, który po zakończeniu Eucharystii podjął temat „Mężczyzną i Niewiastą stworzył ich... Społeczno-kulturowa tożsamość płciowa - od teorii do ideologii gender. Geneza, przyczyny i skutki.”

Ksiądz prelegent, już na samym początku, podkreślił konieczność podążania za Panem Jezusem oraz Matką Bożą w życiu codziennym, wskazując tym samym na prawidłowy fundament budowania każdej rodziny chrześcijańskiej.

Następnie przechodząc do zadanego tematu prelekcji, ksiądz prof. Dariusz Oko zwrócił uwagę na podłoże ideologii gender, jakim jest panseksualizm. Wskazał też na markiza de Sade jako na protoplastę tych, którzy wyznają i upowszechniają ideologię gender we współczesnym świecie. Uczynili oni ze sfery seksualnej bożka oraz czynią starania, by narzucić swoją całkowicie destrukcyjną wizję człowieka całym społeczeństwom. To, co w przeszłości zostało określone w odniesieniu do markiza de Sade jako wynik chorej wyobraźni, to znaczy jednoznacznie złe, zostało uznane za normę przez osoby propagujące ideologię gender.

Ksiądz prelegent podkreślił, że episkopat Polski, jak i papieże – szczególnie Ojciec Święty Franciszek, jednoznacznie potępili ideologię gender. Przywołał też wypowiedź papieża Franciszka dotyczącą tej groźniej ideologii: „W Europie, Ameryce, Ameryce Łacińskiej, Afryce, niektórych krajach azjatyckich istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Jedną z nich - mówię to jasno z "imienia i nazwiska" jest gender! Dzisiaj dzieci w szkole - właśnie dzieci! Naucza się w szkole: że każdy może wybrać sobie płeć. A dlaczego tego uczą? Ponieważ podręczniki narzucają te osoby i instytucje, które dają pieniądze. Jest to kolonizacja ideologiczna, popierana również przez bardzo wpływowe kraje. I to jest straszne. Kiedy rozmawiałem z Papieżem Benedyktem, który ma się dobrze i ma jasną myśl, powiedział mi: "Wasza Świątobliwość, to epoka grzechu wobec Boga Stwórcy". To mądre! Bóg stworzył mężczyznę i kobietę; Bóg stworzył świat, w taki to konkretny sposób a my czynimy coś przeciwnego. Bóg obdarzył nas stanem "pierwotnym", abyśmy uczynili go kulturą; a następnie z tą kulturą czynimy rzeczy, które sprowadzają nas do stanu "pierwotnego". Słowa wypowiedziane przez Benedykta XVI powinny skłonić nas do myślenia: "To epoka grzechu wobec Boga Stwórcy!". Ta refleksja nam pomoże". Św. Jan Paweł II również określił zachowania promowane przez ideologię gender jako nienaturalne.

Ksiądz Dariusz Oko przestrzegł przed lekceważeniem ideologii gender wskazując, że siły polityczne w Europie i w świecie konsekwentnie dążą do tego, by wprowadzić powszechną seksualizację dzieci i młodzieży w edukację oraz życie społeczne i kulturalne. Dzieje się to programowo np. w Niemczech, gdzie sprzeciw wobec uczestnictwa dzieci w zajęciach edukacji seksualnej prowadzi do odebrania rodzicom dzieci, umieszczenia ich w domu dziecka, zmuszenia dzieci do uczestnictwa w zajęciach, wtrąceniu rodzica do więzienia oraz ukarania go dotkliwymi sankcjami finansowymi. Uczestniczący w konferencji zostali zachęceni, by angażować się w rozpoznanie zagrożeń oraz konsekwentnie przeciwstawiać się tym prądom, które swoim zasięgiem oddziaływania chcą wedrzeć się w systemy edukacji i wychowania dzieci oraz życie społeczno-polityczne całego państwa.

Marta Wierzbicka-Kuczaj

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY