Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

W dniach 16 – 18 lutego 2018 roku organizowaliśmy rekolekcje dla kandydatów na animatorów Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w Archidiecezji Krakowskiej. W rekolekcjach, które głosił dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin ks. dr Paweł Gałuszka, uczestniczyli m.in. małżonkowie zaproszeni przez księży wicedziekanów z następujących dekanatów: Chrzanów, Jabłonka, Kraków Borek Fałęcki, Mogilany, Kraków Prądnik, Mszana Dolna, Kraków Krowodrza i Kraków Mogiła.

W czasie konferencji i ożywionych dyskusji omawialiśmy strukturę i treść encykliki świętego Jana Pawła II Evangelium Vitae, a naszą myślą przewodnią były słowa: „Życie zostaje powierzone człowiekowi jako skarb” (EV 52).

Uczestnicy rekolekcji zgodnie przyznali, że chcą bronić tego skarbu, jakim jest ludzkie życie, chcą zaangażować się w Dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. To zaangażowanie się przyjmie formę animowania i koordynowania Duchowej Adopcji w poszczególnych parafiach dekanatów. Będzie się ono opierało na pogłębionej formacji własnej i własnego małżeństwa – raz w miesiącu, w drugą sobotę, będziemy się spotykać na wspólnej Eucharystii w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Po Mszy świętej będzie czas na wykład, dyskusję i podzielenie się swoim doświadczeniem. Nasze działanie rozpoczniemy w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która w tym roku przypada wyjątkowo 9 kwietnia. Spotkamy się w Bazylice Mariackiej, aby uczestniczyć w Eucharystii pod przewodnictwem ks. abpa Marka Jędraszewskiego, którego poprosimy o pasterskie błogosławieństwo.

Tydzień później, a więc w dniach 23 – 25 lutego 2018 roku, na rekolekcje zaprosiliśmy animatorów Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego z całej Polski. Przyjechało prawie 70 osób. Rozważania rekolekcyjne, którym przewodniczył ks. Stanisław Mika, były poświęcone tajemnicy Eucharystii.

Miejscem obydwóch spotkań rekolekcyjnych był DOMUS MATER Księży Sercanów.

Wojciech Jaroń

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY