Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

   W niedzielę 3 czerwca odbyło się już 6. spotkanie w ramach programu „Małżeństwo – projekt na całe życie”. Inicjatywą dla podjęcia projektu jest 50-lecie ogłoszenia Encykliki Humanae Vitae Pawła VI, pragnienie powrócenia do głoszonych w tym dokumencie treści – wartości miłości małżeńskiej i rodzinnej i dotarcie z nimi do całej Archidiecezji Krakowskiej. Tym razem spotkaliśmy się w kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach. Prelekcję na temat „Odpowiedzialnego rodzicielstwa” wygłosił – goszczący wraz z małżonką Jadwigą – Jacek Pulikowski.

   Swój wykład pan Pulikowski rozpoczął od przywitania „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus”. Dodał, że jeżeli w naszym życiu ta chwała Chrystusowi jest wyrażana, to wszystko odpowiednio się układa. Następnie przytoczył kontekst powstania encykliki Humanae vitae – rok 68 – czas rozwiązłości seksualnej, promowania antykoncepcji i z tego wynikającego również upadku kapłaństwa. Mówca zaznaczył, że choć encyklika Pawła VI powstaje właśnie na tle takich wydarzeń, nie była encykliką o antykoncepcji, jak niektórzy ją nazywali.

   Odpowiedzialne rodzicielstwo należy rozumieć w taki sposób: „odpowiedzialne” zakłada zaangażowanie rozumu, który ma rozpoznać, co robię, poznać skutki i wziąć za nie odpowiedzialność. „Rodzicielstwo” natomiast to proces, który rozpoczyna się już w dzieciństwie, kiedy zaczynam się przygotowywać do roli matki/ojca. Człowiek może postanowić jedynie o zamiarze poczęcia, a Pan Bóg decyduje o poczęciu.

   Mówca nawiązał do współczesnych wydarzeń, tzn. prób reinterpretacji nauki Chrystusa o nierozerwalności małżeństwa. Nazwał te działania tragedią i zaapelował o modlitwę w tej intencji.

   W HV odpowiedzialne rodzicielstwo zakłada konieczność poznania praw przyrody wpisanych w ciało kobiety. Papież Paweł VI wzywa, byśmy nauczyli się rozpoznawać i szanować tę płodność. Pada tam zwrot - „nierozerwalna podwójna funkcja znaku w zbliżeniu małżeńskim”. To bardzo istotne wyrażenie, mówiące o tym, że rodzicielstwo ma się realizować jedynie w akcie zespolenia małżonków, a prawo do takiego zespolenia mają tylko ci, którzy gotowi są przyjąć dzieci. Przy czym ważne jest, by zaznaczyć, że pochwala się małżonków, którzy decydują się na liczne potomstwo, to jednak mają oni również prawo takiej decyzji nie podjąć. Tutaj ogromną rolę odgrywa „roztropność” i „wielkoduszność”, które powinny być brane pod uwagę przy planowaniu dzietności.

   Również kiedy dochodzi do rozerwania jedności od rodzicielstwa, mamy do czynienia z ludzkimi tragediami – aborcją, prostytucją, pornografią itp. Jedność to rzeczywistość psychiczno-fizyczno-duchowa. Świat współczesny skupia się tylko na przyjemności płynącej z seksu i zrobił z tego bożka. Dla tej przyjemności ludzie zdradzają, handlują drugim człowiekiem, rozbijają rodziny Świat oferuje również rodzicielstwo bez jedności, np. w procedurze in vitro. Dochodzi do absurdalnych sytuacji, że trudno określić, kto jest ojcem dziecka, kto matką, kto ma prawo je wychowywać. A przecież każde dziecko ma prawo mieć mamę, tatę i dojrzewać w szczęśliwej spokojnej rodzinie.

  Pulikowski zauważył, że ludzie, którzy działają niezgodnie z wytycznymi zawartymi w Humanae vitae, niszczą sami siebie, ponieważ racje w niej zawarte są oparte na prawie naturalnym. Zaznaczył również, że antykoncepcja rozwija się, ponieważ jest lęk przed dzieckiem. A w takiej sytuacji w akcie seksualnym nie ma zbliżenia psychicznego. Z tego również bierze się dość powszechna niechęć kobiet do współżycia. Decyzja o poczęciu dziecka jest jedną z ważniejszych w życiu. W momencie stosowania antykoncepcji następuje rezygnacja z udziału rozumu i woli, co jest pewną degradacją człowieka – cofnięciem się w rozwoju. Metody naturalne natomiast zmuszają człowieka do użycia rozumu i woli. I nawet jeśli są używane nieświadomie, pozwalają wejść na drogę rozwoju i bardzo często eliminują lęk przed dzieckiem.

   Uporządkowanie życia w oparciu o HV – jak zauważył pan Pulikowski – pozwala wprowadzić w życie ład, spokój, radość seksualną, a na bazie tego buduje się trwałość małżeństwa.

   Po prelekcji nastąpiła Msza św. w intencji małżeństw naszej Archidiecezji, a po niej Adoracja. Liczne zgromadzone małżeństwa i rodziny przeżywały szczególnie indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Kolejne spotkanie odbędzie się już po wakacjach 9 września w Zakopanem.

Foto - Galeria|

Magdalena Poprawa

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

NOWA WITRYNA WDR

20180921 nowa strona wdr 500px

STUDIUM TEOLOGII RODZINY