Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

20180415 milosc projekt na cale zycie milosc malzenska jest wierna i wylaczna christopher west wadowice wykladowca l 1000

W niedzielę 15 kwietnia br. odbyło się kolejne spotkanie w ramach programu „Małżeństwo – projekt na całe życie”. Inicjatywą dla podjęcia przedsięwzięcia jest 50-lecie ogłoszenia Encykliki Humanae Vitae Pawła VI, pragnienie powrócenia do głoszonych w tym dokumencie treści – wartości miłości małżeńskiej i rodzinnej i dotarcie z nimi do całej Archidiecezji Krakowskiej.

Tym razem spotkanie odbyło się w Kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach. Gościem specjalnym, który wygłosił prelekcję „Miłość małżeńska jest wierna i wyłączna” - był Christopher West. Miłośnik, znawca i propagator Teologii Ciała Jana Pawła II. Człowiek, który nie tylko swoją wiedzą, ale również życiowym doświadczeniem, pozytywnie oszałamia i zachwyca.

West ma niesamowity dar mówienia o rzeczach trudnych i ważnych w sposób lekki i przystępny również dla nieobeznanego z tematem odbiorcy. To charyzmatyczny mówca, który podczas swoich wystąpień podejmuje dialog i żartuje ze słuchaczami. Zwrócił uwagę, że nauczanie Jana Pawła II przedstawione w Teologii Ciała wydobywa naukę płynącą z Humanae Vitae. Rozważając słowa HV o miłość małżeńskiej „wiernej i wyłącznej”, zaznaczył, że chodzi o wierność do ludzkiej godności, do takiego kształtu człowieka, jaki przewidział dla niego Bóg.

West zauważył, że nie jesteśmy w stanie zrozumieć płynącego z Humanae Vitae nauczania o płciowości bez całościowego spojrzenia na człowieka i na jego godność. I właśnie takie spojrzenie proponował Kardynał z Polski w swojej Teologii Ciała – mówił Christopher. Celem nauczania Jana Pawła II było pokazanie Kościołowi i światu pełnej wizji człowieka, o którą wołał Paweł VI w HV. Bez tej wizji – encyklika Pawła VI jest tylko zbiorem reguł i zasad.

We współczesnym świecie – wg Westa - patrzymy na ludzkie ciało i nie widzimy, czym ono jest naprawdę. Nie zauważamy w ciele żadnego znaczenia, ponieważ oddzielamy ciało od osoby. Jan Paweł II natomiast integruje człowieka i jego ciało.

„Dlaczego Bóg uczynił nas kobietami i mężczyznami?” – takie pytanie postawił West w niedzielę za Janem Pawłem II.

Odwołanie do trzech fragmentów z Biblii (rozmowy Jezusa z faryzeuszami; Kazania na Górze; mowy o tym, że po zmartwychwstaniu nie będziemy ani żonaci, ani zamężni) pozwala odpowiedzieć na pytania: skąd jesteśmy?; gdzie jesteśmy?; dokąd zmierzamy?

W rozmowie z faryzeuszami Jezus mówi wyraźnie, że Mojżesz zezwalał na oddalenie żony, ze względu na zatwardziałość serc ludzkich, jednak na początku tak nie było. Ten początek – to stan jeszcze przed grzechem pierworodnym. Po zerwaniu relacji z Bogiem w sercu człowieka nastąpiła jakaś zmiana. Przed grzechem była harmonia – ludzie kochali się w taki sposób, na jaki zostali stworzeni. Eros wyrażony był przez agape – miłość seksualna wyrażona przez miłość Boską. Stawanie się jednym ciałem Adama i Ewy odzwierciedlało miłość zdolną do dawania nowego życia. W nagości ludzie dostrzegali przeznaczenie do jedności. Bóg objawia siebie jako miłość, która daje życie i jest komunią. Adam i Ewa widzieli swoje ciała teologicznie- jako zawierające tajemnice Boga. Ciało ma przeznaczenie, żeby kochać drugiego, tak jak Bóg ukochał nas.

West zwrócił uwagę, że Biblia zaczyna się małżeństwem kobiety i mężczyzny, a kończy małżeństwem z Bogiem. „Bóg chce nas poślubić” – ta tajemnica jest wpisana w nasze ciała. W Liście do Efezjan (Rozdz. 5) jest już wyraźne odniesienie miłości kobiety i mężczyzny do miłości Chrystusa do Kościoła. Chrystus Oblubieniec i Kościół Jego Oblubienica.

Z tego powodu – jak zauważył West – wróg atakuje ciało. Szatan chce zniszczyć małżeństwo, bo to jest znak Nieba. Szatan chce, byśmy zaprzeczyli w swoich ciałach miłość płodną. I tutaj mówca posłużył się odwołaniem do Bożego wina, jako symbolu Bożej miłości rozlanej w nas. Eros był przepełniony Bożym winem. Po grzechu eros pozostał bez agape – a wówczas jest samolubny. Eros połączony z agape jest darem. „Jestem darem dla ciebie”. Bez Bożego wina – biorę ciebie dla siebie. To znaczna różnica.

W Kazaniu na Górze Jezus potępia wypaczony obraz seksualności. Jan Paweł II mówi, że Jezus chce jeszcze raz połączyć eros z agape, by nas nauczyć kochać na obraz Bożej miłości. W Kanie Galilejskiej Jezus pokazuje, że chce byśmy byli pijani Bożym winem – małżonkowie są pierwsi wybrani do tego, by być upojeni właśnie w ten sposób. I właśnie HV wzywa do tego, by żyć na obraz i podobieństwo Boga. Mąż i zona mają być symbolem Nieba na ziemi.

Po zmartwychwstaniu nie będziemy potrzebowali znaku, który odwołuje do małżeństwa z Barankiem, ponieważ to małżeństwo się już wypełni. Bo to właśnie małżeństwo w Niebie z Chrystusem jest naszym przeznaczeniem.

Humanae Vitae jest wezwaniem do tego, by żyć ludzką miłością w taki sposób, by była odzwierciedleniem miłości Bożej.

Po prelekcji nastąpił kluczowy moment spotkania – Msza św, podczas której kazanie wygłosił ks. dr Piotr Cebula, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin w Tarnowie. Ksiądz Piotr nawiązał do Ewangelii i zwrócił uwagę, że uczniowie w drodze spotykają zmartwychwstałego Chrystusa, nie rozpoznają Go, jednak zaczynają Mu ufać tak, że proszą Go, by został z nimi na kolacji. Porównał tę sytuację do małżeństwa jako drogi, w której małżonkom zawsze towarzyszy Chrystus, choć niekoniecznie rozpoznany. Czasami trzeba tylko czasu, żeby Mu zaufać i zaprosić do swojego życia. Pod koniec Mszy św. jeszcze raz Christopher West wygłosił kilka słów do zebranych w kościele osób. Głośno pytał: „Czy wierzysz, że twoje ciało ma w sobie tajemnicę Boga?”; „Czy wierzysz, że ciało Chrystusa ma w sobie tajemnicę twojego ciała?”. Prosił również zgromadzonych, by odkryli w swoim życiu nauczanie Jana Pawła II.

Po Eucharystii nastąpiła celebracja Humanae Vitae i spotkanie narzeczonych, małżonków i rodzin przed Najświętszym Sakramentem.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27 maja w Kościele Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim.

 Foto - Galeria |

 

Christopher West (ur. 1969) studiował teologię i antropologię. Jest wykładowcą na katolickich uczelniach w Australii i USA, cenionym w świecie rekolekcjonistą oraz autorem wielu publikacji. Znany jest szczególnie z zaangażowania w popularyzację teologii ciała Jana Pawła II. Wraz z żoną Wendy i pięciorgiem dzieci mieszka w Pensylwanii.

 

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

NOWA WITRYNA WDR

20180921 nowa strona wdr 500px

STUDIUM TEOLOGII RODZINY