Wydział Duszpasterstwa Rodzin

Archidiecezji Krakowskiej

mlodzi z golabkiem img 6418 3 3 1000      W roku 2018 obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI Encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Rodzin, wraz ze Wspólnotami i Stowarzyszeniami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom w naszej Archidiecezji, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń.

      Obok wydarzeń centralnych, o których opowiada plakat, zaplanowanych było osiem spotkań narzeczonych i małżonków we wszystkich rejonach naszej Archidiecezji. Podczas ich trwania zgłębialiśmy treść samej encykliki, ale również poprzez wspólną modlitwę z narzeczonymi i małżonkami, zatrzymywaliśmy się nad wartością i znaczeniem miłości małżeńskiej. Wszystkie te inicjatywy zostały objęte jakże wymownym w dzisiejszych czasach hasłem:

„Małżeństwo – projekt na całe życie”.

        W niedzielę 7 października odbyło się ostatnie spotkanie w ramach programu „Małżeństwo – projekt na całe życie”. Inicjatywą dla podjęcia projektu jest 50-lecie ogłoszenia Encykliki Humanae Vitae Pawła VI, pragnienie powrócenia do głoszonych w tym dokumencie treści – wartości miłości małżeńskiej i rodzinnej i dotarcie z nimi do całej Archidiecezji Krakowskiej.

Prelekcję nt „Łaska Boża, która wspomaga ludzką wolę” wygłosił ojciec Jarosław Kupczak. Mówca na początku wspomniał, że niedawno uczestniczył w programie telewizyjnym, który omawiał znaczenie ludzkiej seksualności. Wśród wielu gości zaproszonych, tematów dotyczących spraw erotyki i różnolitych głosów padało wiele sformułowań i haseł, ale ani razu nie padło słowo miłość. Jest to o tyle szokujące, że to właśnie miłość jest podstawowym słowem w tym kontekście.

Jan Paweł II w „Redemptor hominis” pisze, że „człowiek nie może żyć bez miłości” Jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie ma w nim miłości, jeśli człowiek w niej uczestniczy. Dotyczy to każdego, w każdym okresie jego życia Ksiądz żyjący w celibacie ma się spalać w miłości. Zakonnik/zakonnica ma iść do Pana Boga swoją drogą świętości. Ślub czystości sprawia, że wyrzekają się intymności, ale nie miłości. Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie – to wg prelegenta – najważniejsze powołanie. Jest najbardziej podstawowe – bowiem Bóg od samego początku powołał człowieka do małżeństwa. Nie byłoby nikogo z nas, gdyby nie nasi rodzice i ich miłość.

Każdy człowiek w którymś momencie swojego życia przeżył zakochanie. Celibat nie miałby sensu, gdyby nie świadomość z czego się rezygnuje. Tu jest Centrum Teologii – Bóg stworzył człowieka do miłości, bo sam jest miłością. I z tego też powodu uczynił człowieka mężczyzną i kobietą, by ich do siebie wzajemnie przyciągało. Nikt z ludzi na początku małżeństwa nie wiedział, jaka będzie jego droga – narodzenie i pielęgnacja dzieci, wychowanie, może śmierć współmałżonka. To jest droga miłości. To wszystko jest droga hartowania naszego serca, by było stale kochać.

Małżeństwo podniesione do rangi sakramentu, również w obszarze cielesnym, jest obrazem miłości Boga.

W „Gaudium et spes” napisane jest: „„Człowiek, będąc jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego, nie może odnaleźć się w pełni inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego”” Bezinteresowny dar z siebie samego jest powołaniem każdego z małżonków. To kryterium wartości naszego życia. Matka i ojciec widzą to najlepiej.

Dojrzały człowiek potrafi złożyć dar z samego siebie. Młody człowiek niekoniecznie to potrafi. Dorośli uczą tego dzieci. Uczymy ich daru z samego siebie od samego początku. Jednak dzisiejszy świat działa inaczej. O miłości, która wydaje się młodym ludziom zakochanym w sobie, czymś oczywistym, my już wiemy, że trzeba się jej uczyć. Natomiast swój własny egocentryzm i egoizm trzeba dostrzec, by się go pozbyć. Decyzja na miłość wymaga ciągłego przemieniania siebie. Nawrócenia. Ludzie, którzy mówią, że są doskonali to ludzie, których powinniśmy unikać.

Łaska – która jest zawarta w tytule prelekcji - jest nam potrzebna, by przemieniać serca. Pomaga poprzez sakramenty – małżeństwa, Eucharystii, spowiedzi.

 Spowiedź

30 lat praktyki spowiedniczej prelegenta ukazało mu, że nie raz był to moment nowego początku. W konfesjonale Bóg przebacza nam nasze grzechy, pozwala w ten sposób zacząć swoje życie od nowa, ponaprawiać błędy, zobaczyć swoje słabości, ale również czasami dostrzec wartość swojego życia.

 Eucharystia

Msza św. to wielka szkoła miłości ofiarnej. Chrystus stał się darem dla całego świata. W czasie każdej Mszy św. mierzymy swoje życie miarą, która się wydarzyła w Eucharystii. Czy ja w swoim życiu naśladuję tę miłość ofiarną? Czy podążam tą drogą? Nawet jeśli nie mam już siły, Chrystus mnie podtrzymuje. W sytuacji, gdy już „nie można”, „nie da się” – pojawia się cud.

Eucharystia to również czas przebaczenia. Skoro Chrystus umarł za człowieka i przebaczył, to ja też mogę, jestem w stanie to uczynić. Tu pojawia się też kwesta cierpienia. Nie ma miłości bez cierpienia. Życie wymaga od nas nauki przyjmowania cierpienia.

 Małżeństwo

Księga Rodzaju pięknie mówi o jedności małżeńskiej. Nie odnosi się to jedynie do aktu seksualnego, ale do całego życia. Ta jedność kobiety i mężczyzny jest możliwa dzięki ich komplementarności. To jest kobiecy i męski sposób bycia człowiekiem. To zwrócenie uwagi na to, że płcie potrzebują siebie nawzajem. Komplementarność to uzupełnianie się w codziennych sprawach.

Ten program budowanie jedności ma się realizować w naszym życiu. To trudne w dzisiejszych czasach, kiedy jest realizacja programu „ja”, a nie „my”. Wojtyła miał na to sposób, twierdząc, że wyjściem z małżeńskich konfliktów jest pokora.

 Po prelekcji nastąpiła Msza św, podczas której kazanie wygłosił abp Marek Jędraszewski. Wspomniał o niesamowitym doborze czytań na tę akurat niedzielę, która kończyła spotkania dla rodzin, małżonków i narzeczonych w Archidiecezji. Ewangelia o nierozerwalności małżeństwa jako pierwotnym zamyśle Boga dla związku kobiety i mężczyzny. Powołanie do tej szczególnej jedności w małżeństwie jest powołaniem do odzwierciedlania Boga, który jest jednością w Trójcy św. W ten sposób życie małżonków nie jest tylko zwyczajną codziennością, ale niejako sięganiem do wieczności. Miłość małżeńska to kwestia wolnej, świadomej i odpowiedzialnej decyzji do bycia razem pomimo czasami występujących trudności i cierpienia.

Po Eucharystii nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, a podczas niej modlitwa małżonków oraz za narzeczonych przygotowujących się do małżeństwa i za rodziny w kryzysie. Na koniec odbyło się indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

 Magdalena Poprawa

PROGRAM SPOTKAŃ w ARCHIDIECEZJI: 

Małżeństwo – Projekt na Całe Życie

50 rocznica ogłoszenia encykliki Humanae vitae bł. Papieża Pawła VI
oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie

Wydarzenia w Roku Jubileuszowym:

Spotkania w Archidiecezji:

I. Wolna i odpowiedzialna współpraca z Bogiem Stwórcą

Kraków (21 stycznia), Parafia św. Jana Kantego w Krakowie

        a/ 17.15 Prelekcja - ks. dr hab. Robert Skrzypczak
        b/ 18.00 Msza św. -  Abp Marek Jędraszewski
        c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

Zaproszeni byli Wierni z dekanatów:

Dekanat 1 - Kraków Centrum
Dekanat 2 - Kraków Kazimierz
Dekanat 3 - Kraków Salwator
Dekanat 4 - Kraków Bronowice
Dekanat 5 - Kraków Krowodrza
Dekanat 6 - Kraków Prądnik
Dekanat 7 - Kraków Podgórze
Dekanat 9 - Kraków Borek Fałęcki
Dekanat 15 – Bolechowice
Dekanat 18 – Czernichów

Relację ze spotkania przeczytaj ...

II. Miłość na wskroś ludzka

Spotkanie w Wieliczce u stóp Pana Jezusa

 Wieliczka (4 lutego), Parafia św. Klemensa w Wieliczce

        a/ 17.15 Prelekcja - ks. prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski
        b/ 18.00 Msza św.
        c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

 Zaproszeni byli Wierni z dekanatów:

Dekanat 8 - Kraków Prokocim
Dekanat 10 - Kraków Mogiła
Dekanat 11 - Kraków Bieńczyce
Dekanat 30 - Niegowić
Dekanat 31 - Niepołomice
Dekanat 41 - Wawrzeńczyce
Dekanat 42 - Wieliczka Wschód
Dekanat 43 - Wieliczka Zachód

Relację ze spotkania przeczytaj ...

Spotkanie w Wieliczce u stóp Pana Jezusa ..

III. Chodzi o miłość pełną

 Libiąż (11 marca), Parafia Przemienienia Pańskiego w Libiążu

      a/ 17.15 Prelekcja - ks. dr hab. Andrzej Muszala
      b/ 18.00 Msza św.
      c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

Zaproszeni Wierni z dekanatów:

Dekanat 12 – Babice
Dekanat 16 – Chrzanów
Dekanat 23 – Krzeszowice
Dekanat 24 – Libiąż
Dekanat 38 – Trzebinia
Dekanat 45 - Zator

IV. Miłość małżeńska jest wierna i wyłączna

 Wadowice (15 kwietnia), Parafia św. Piotra Apostoła w Wadowicach

        a/ 17.15 Prelekcja - Christofer West
        b/ 18.00 Msza św.
        c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

Zaproszeni Wierni z dekanatów:

Dekanat 22 – Kalwaria
Dekanat 35 – Skawina
Dekanat 36 – Sucha Beskidzka
Dekanat 39 – Wadowice Północ
Dekanat 40 – Wadowice Południe

 

 V. Jest to wreszcie miłość płodna

 Maków Podhalański (27 maja), Parafia Przemienienia Pańskiego w Makowie Podhalańskim

        a/ 16.15 Prelekcja - ks. dr hab. Andrzej Muszala
        b/ 17.00 Msza św.
        c/ 18.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

Zaproszeni Wierni z dekanatów:

Dekanat 21 - Jordanów
Dekanat 25 – Maków Podhalański
Dekanat 37 – Sułkowice

VI. Odpowiedzialne rodzicielstwo

 Myślenice (3 czerwca), Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach

a/ 17.15 Prelekcja - dr inż. Jacek i dr Jadwiga Pulikowscy
b/ 18.00 Msza św.
c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

      Zaproszeni Wierni z dekanatów:

Dekanat 19 – Dobczyce
Dekanat 26 – Mogilany
Dekanat 28 – Myślenice
Dekanat 33 – Pcim

 VII. Być wiernym planowi Bożemu

 Zakopane (9 września), Parafia Św. Krzyża w Zakopanem

 a/ 18.15 Prelekcja - ks. dr Paweł Gałuszka
b/ 19.00 Msza św.
c/ 20.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

      Zaproszeni Wierni z dekanatów:

 Dekanat 13 – Białka Tatrzańska
Dekanat 14 – Biały Dunajec
Dekanat 44 – Zakopane

 VIII.Pomoc łaski Bożej, która wspiera i umacnia dobrą wolĘludzi

Ludźmierz (7 października), Sanktuarium Matki Bożej Królowej Podhala w Ludźmierzu

a/ 17.15 Prelekcja - o.prof. dr hab. Jarosław Kupczak
b/ 18.00 Msza św.
c/ 19.00 Modlitwa dla narzeczonych, małżonków i rodzin

      Zaproszeni Wierni z dekanatów:

Dekanat 17 – Czarny Dunajec
Dekanat 20 – Jabłonka
Dekanat 27 – Mszana Dolna
Dekanat 29 – Niedzica
Dekanat 32 – Nowy Targ
Dekanat 34 - Rabka

 


 

PROGRAM SPOTKAŃ w ARCHIDIECEZJI
do pobrania - w formacie .pdf

 

 

 

50 lat Encykliki Humanae Vitae - plakat ..

STUDIUM TEOLOGII RODZINY